catalogus
tekst

 

2001 HOLY FAMILY terug naar teksten

De Heilige Familie bijeen
welvaart voor het gelukkige volk
veiligheid voor het bevoorrechte gezin
betere verzorging voor de armen en zieken
langere levensduur voor de zwijnende mens
ongekende duurzame economische bloei
gestage opeenhoping van enorme rijkdom
fabelachtige wetenschappelijke ontwikkeling
kennis breed over het volk uitgesmeerd
tegelijk onstaat de theorie van alles
tot in het diepst van de materie
het heelal wordt bloot gelegd
de mens gaat op weg naar zijn schepper
uiteindelijk wordt alles duidelijk
en keren alle levensvormen van alle
geleefde en mogelijke levens
als gecodeerde informatie terug om
voor eeuwig aanwezig te zijn.
de dood overwonnen!