2002
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1994

1994
1993
1989
1989
1987
1987
1987
1986
1986
1985
1984
1983
1983
1983
1982
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1977
1977
1977
1977
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976

De Kleine Parade, Praktikabel, Leeuwarden
Media Mundi, Praktikabel, Leeuwarden
Van Krimpen kiest te gemakkelijk, Merel Bem, de Volkskrant
Ramon van de Werken: ‘Ik zing mee met het leven’, Fries museum krant
Wim van Krimpen tast Gemeentemuseum af in’ Pleidooi voor intuîtie’, Museumkrant
Aankopen als basis voor gevarieerde expositie, Johanna Schuurman, Leeuwarder courant
De Oldehove beklimmen met een glimlach, Johanna Schuurman, Leeuwarder Courant
Computer als hulpje van kunstenaars, Hugo van den Broeke,
En Maria stoeit met haar zoon, Sandra Spijkerman, Trouw
‘Verlicht mijn ogen’ indrukwekkende expositie, Sikke Doele, Leeuwarder courant
Kunst toont wat zich laat zien, niet wat zichtbaar is, Hans Kronenburg, Friech Dagblad
Glas in lood in Oldehoven, Friesch Dagblad
Leeuwarden in perspectief, Huub Mous, Sprezzatura
Wim van Krimpen barst van ambities, Paola van de Velde, De Telegraaf
Kiezen uit chaos, Roos van Put, Haagche courant
Verlicht mijn ogen, Rudy Hodel, Commissie kerk en kunst van de grote kerk, Leeuwarden
Kunstroute rond het Lauwersmeer, Leeuwarder Courant
‘JCJ’ of het ontregelen van de strengheid, Sikke Doele, Leeuwarder Courant
Prachtig werk Ramon en Pico van de Werken, Johanna Schuurman, Leeuwarder Courant
Vader en dochter in de kunst, Kunstkrant
Ramon van de Werken & Pico, Kalamiteit
Van onbetaalde rekeningen tot kunstcollectie, Johanna Schuurman , Leeuwarder Courant
Narcis, het loon van schoonheid,
Het Bos Dorian Hiethaar en Ramon van de Werken, Ruud Schenk, Kalamiteit
Oproep Friese kunstwereld Fries Museum, Leeuwarder Courant
‘Kopperprent’ in digitale techniek, Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland
Wederzijdse emotie in Ypeij, Feike Boschma, Friesch Dagblad
Doeken van Cobra-vrouw Tuynman nog fris en levend, NRC Handelsblad
Zondag premiere ‘Spannenburgh’ op Fries....., Leeuwarder courant
Natura artis Magistra, Arjen Mulder, Sprezzatura
Op ondekkingsreis in Dekema State, Sikke Doele, Leeuwarder Courant
Nu ook Vrije Akademie in Dokkum, Sikke Doele, Leeuwarder Courant
Multi Media Manifestatie, Aa -Kunstkrant
Jan Roos, Sjoerd de Vries, Ramon van de Werken, Jochem Hamstra, Frans Walon, Th. Mercuur, De Drijvende Dobber
Beelden in Leeuwarden, Huub Mous, Peter Karstkarel, Cor Wetting, Sprezzatura
Code X Varia, Huub Mous, De Kijkzaal
“Tegen de keer” , De Galerie
‘De Galerie’ brengt kwaliteit, Sikke Doele, Leeuwarder Courant
Uitgevers in kunst van oplage, Instituut voor kunstgeschiedenis
Begint museum voor moderne kunst in Kanselarij?, Leeuwarder Courant
Het schilderij- ‘Het Avondmaal’ -van Ramon van de Werken, Huub mous, Friske Kultueried
Rijks aankopen 1986, Ruud Schenk (art), Rijksdienst beeldende kunst
Het Avondmaal, Rudy Hodel, Stichting Alde Fryske Tjerken
Friesland investeert ƒ167.000,- in kunst, Friesch Dagblad
Kunstaankopen, Karel Jellema, Leeuwarder Courant
Een waardig protest, Leeuwarder Courant
Kalamiteit: hartstocht, drang en drift, Eeltsje Hettinga, DE NIJE
Mooi, Ramon van de Werken, Kalamiteit
Kunst uit Noorden op Trientale Assen, Sikke Doele, Leeuwarder Courant
Het wezen der dingen, Sikke Doele en Rudy Hodel, Leeuwarder Courant
Chris de Bueger en Ramon v/d Werken, Museum Fodor
Heliogravure een technische handleiding, Jan de Bruin, Chris de Bueger, Ramon van de Werken, Kalamiteit
Installaties, (P.H), de Volkskrant
Expositie sculptures Ramon v/d Werken in oude postkantoor te Kollum, Nieuwe Dockumer Courant
Ramon v/d Werken, Leeuwarder Courant
Ramon van de Werken, Leeuwarder Courant
Ramon van de Werken blijft optimistisch over kunstuitgeverij - ‘Kalamiteit’ of het mooie van een ramp., Leeuwarder Courant
Ramon van de Werken, Leeuwarder Courant
Hedendaagse kunst in het Admiraliteitshuis te Dokkum, Nieuwe Dockumer Courant
Hedendaagse kunst in het Admiraliteitshuis, Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland
Kleurige schilderijtjes van Ramon van de Werken in ,,De Kiem” te Veenwouden, Nieuwsblad van Noord-Friesland
Nieuwe uitgeverij Kalamiteit ten doop gehouden, Leeuwarder Courant
Veel hout in Fodor, Krant voor Amsterdammers
Ramon van de Werken,
Bij stijlloze ‘Kalamiteit ‘ maakt ieder z’n eigen boek, Jan Bart Klaster, Het Parool
Sloophout eerbetoon, Het Parool
Expositie “Ramon v/d Werken” in Friesch museum geopend, nieuwsblad van Noord oost Friesland
Kunstboeken allerlei, J. C. van der Waals, Het financieel VrijDagblad
Kunst in Friesland (boek pag 61), provincie Friesland
Van de Werken in Dantumadeel, Leeuwarder Courant
Topografische serie met eigenzinnige trekjes, Leeuwarder Courant
‘Lege plekken’ in Fries museum en ambtswoning, Friesch Dadblad
Expositie Ramon van de Werken in Fries Museum geopend, De Zwaagwesteinder
Ramon van de Werken: verscheidenheid troef, M.M , gewest
‘Kijkavontuur’ van Ramon van de Werken in Fries Museum te Leeuwarden, Fries Dagblad
Breed overzicht Friese kunst, Sikke Doele, Leeuwarder courant
Kalamiteit:hartstocht’ drang en drift, Eeltsje Hettinga, De Nije
Heerlijke tentoonstelling van Ramon v/d Werken, Peter Karstkarel, Friesch Dagblad
Van de Werken:speelse ernst, Sikke Doele en Marius Touwen, Leeuwarder Courant
Beeldende kunst, Volkskrant
Exposities, Parool
Balorige humor van Ramon v/d Werken, Peter Kartkarel, N.R.C Handelsblad
Jubileum expositie tien jarige Galerie te Leeuwarden, Friesch Dagblad
Coopmanshûs exposeert werk van van de Werken, Franeker Courant
Jubileum- expositie 10- jarige Galerie Eewal te Leeuwarden, Friesch Dagblad
Beeld van tien jaar Eewal, Sikke Doele en MariusTouwen, Leeuwarder courant
Een zonnige dag in Ermelo (kunstwerk van de maand), Leeuwarder Courant
Tentoonstelling “De kunstenaar kan me nog meer vertellen “, Huis aan Huis
Friese kunstenaars exposeren voor schoolkinderen, Leeuwarder Courant
Het bos in offsetdruk, Ramon v/d Werken(30)uit Driesum:Traditioneel schilder, Peter Karstkarel, Friesch Dagblad
De kunstenaar kan me nog meer vertellen, Huub Mous, Fryske Kulturied
Kunstwerk van de maand: nog enkele dagen inzenden, Leeuwarder Courant
‘Het bos’in offsetdruk — Ramon van de Werken traditioneel schilder,
Experimenten door BKR in de knel, Leeuwarder courant
Kunst of het oor van Van Gogh, Leeuwarder courant
Kunst of het oor van Van Gogh, Leeuwarder courant
Plezierig werk van serieus vakman “Ramon v/d Werken”, Peter Karstkarel, Friesch Dagblad
Amsterdamse prijs voor kunstschilder Ramon van de Werken, Leeuwarder Courant
Plezierig geheel in de Lawei, Sikke Doele en Marius Touwen, Leeuwarder Courant
Amsterdamse prijs voor kunstenaar Ramon van de Werken,
Markt 17:Beheerscommissie en kunstuitleen op papier, Tubantia
Zwolse Librije vol zomer, zon en licht, W.J van der Beek, Zwolse krant
Tentoonstelling “Ramon van de Werken in de Librije”, De Peperbus
v/d Werken exposeert vrolijk werk in galerie west Brabant, Brabants Dagblad
Galerij der Galerijen, Lily van Ginneken, Volkskrant
Expositie:v/d Werken in oud Gastel, Heng Egberts, Brabants nieuwsblad
v/d Werken 76, Ramon v/d Werken, Kalamiteit
Een prijswaardig kunstenaar, Sikke Doele en Marius Touwen, Leeuwarder Courant
v/d Werken: binnen en buiten de perken, E.B, Nieuwsblad van het Noorden
Pittige banaliteiten en heerlijke conservatisme, Friesch Dagblad
Tentoonstelling schilderijen “Ramon v/d Werken” in Franeker, Friesch Dagblad
Grote C.P-prijs’76 voor Ramon v/d Werken, Leeuwarder Courant
Tukkers fleur op uw kunstzaal draait weer volop, Twense Courant
Een prijzenswaardig kunstenaar, Leeuwarder Courant
Tentoonstelling schilderijen Ramon van de Werken in Franeker, Friesch Dagblad