catalogus
tekstKosmoszendstation

Wandelen in de nacht: Laan na laan: Straat na straat:
Helder weer: Sterren stralen: Mijmerend lopen: Stil ontzag:
Niet weten: Toevallig betrokken raken:
Iemand tegenkomen: Opletten: Spanning voelen:
Steeds dichterbij komen: Doen alsof: Niets laten merken:
Oren spitsen: Uit ooghoeken kijken: Alle bewegingen volgen:
Bij elkaar komen: Hoi zeggen: Gerustellend mompelen:
Korte toon: Simpele klank: Geen uitleg: Geen verhaal:
Alleen hoi: Het beste: Vrije doorgang: Geen probleem:
Het ga je goed: Gegroet:
Verder gaan: Suizen door het heelal:
Zonnestelsel na zonnestelsel: IJle duisternis: Niet weten:
Het hoofd breken: Telescopen bouwen: Sterrekijken:
Onvoorziene omstandigheden: Iets tegenkomen: Opletten:
Spanning voelen: Snel handelen:
Magnetarische zender bouwen: Schijven draaien:
Spoelen wikkelen: Chasis construeren: Assembleren:
Voeding aansluiten: Roteurs aanstellen: Veld wisselen oefenen:
Toestel opstellen: Draaien met die hap: Boodschap uitzenden:
Hoi: Simpele flux: Korte puls: Geen uitleg: Geen verhaal:
Alleen hoi: Het beste: Vrije doorgang: Geen probleem:
Het ga je goed: Gegroet:
Ramon van de Werken.